Terapisamtale

meningsfuld dialog

Klienter har sagt:

Der er højere til himlen, når jeg går fra vores møder

Jeg har fået en helt ny selv-følelse

Jeg føler mig mødt af dig på en omsorgsfuld og ærlig måde

Fagligt beundrer jeg din kæmpe viden omkring mennesket

Jeg elsker samtidig din fornemmelse for at bringe humor ind i feltet

Jeg fik mulighed for at bearbejde en gammel, skjult sorg … for mig er det meget stort

© Copyright 2019  Kim C. Henningsen